Usługi kominiarskie - co robimy: 

 

 • czyszczenie przewodów kominowych.
 • okresowe kontrole przewodów kominowych  ( zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego)
 • protokoły z okresowej kontroli lokali mieszkalnych  -  załącznik do protokołu na budynek z okresowej kontroli przewodów  kominowych  (opcja do wyboru przez Zamawiającego usługę).
 • odbiór przewodów kominowych nowo wybudowanych i po modernizacji.
 • opiniowanie podłączeń urządzeń grzewczo – wentylacyjnych na potrzeby modernizacji lokali mieszkalnych , budynków.
 • inwentaryzację przewodów kominowych budynków na potrzeby modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych.
 • ustalanie szczelności przewodów kominowych
 • usuwanie gniazd i nieszczelności w przewodach kominowych 
 • sprawdzanie wnętrza przewodu kominowego kamerą wizyjną Firmy WOHLER VIS 350 z LOCALIZATOREM ustalającym miejsce zagruzowania przewodu, łącznika .
 • montaż nasad kominowych
 • zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych siatkami przed możliwością założenia w ich wnętrzach gniazd gołębich.
 • opracowanie ekspertyz związanych z przyczyną zatruć i zaczadzeń.
 • sprawdzanie drożności przewodów kominowych przed i po remoncie dachu, przed  i po przebudowie przewodów kominowych.
 • doradztwo w zakresie instalacji urządzeń grzewczo – wentylacyjnych, budowy lub modernizacji przewodów kominowych, skuteczności i bezpieczeństwa działania urządzeń grzewczo – wentylacyjnych przed lub podłączonych  do przewodów kominowych.